fredag 4. november 2011

Uttransport av masser - metall

Uttransport av metallavfall pågår nå via atriumet i bakgården. Avfall kjøres til godkjent deponi.

Norprodukter miljø benytter blant annet en BobCat for å transporter metalavfall ut i containere på gaten:Noe sortering foregår også for hånd:


Rømningsveier i bygget må holdes fri også i rivefasen, riveavfall blir sorter til siden:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar