onsdag 19. januar 2011

Rammetillatelse

Rammetillatelse for prosjektet ble mottatt 10. januar 2011.
Prosjektering av statikk bærekonstruksjoner, refundamentering og innredning leietakerarealer pågår.

Kontraktinngåelse

Kontrakt for totalrehabilitering av Fred Olsens Gate 1 ble inngått mellom Stor-Oslo Prosjekt og Seltor Øst AS 9. november 2010.