fredag 23. desember 2011

Refundamentering - ferdigstilt

Refundamenteringen av bygget ble ferdigstilt på onsdag.
Arbeidene har gått veldig bra og samarbeidet med Jetgrunn har fungert meget godt.

Produksjonsapparatet deres ble demontert og riggplassen ryddet opp i går.
Noe opprydding av slam etter boringen gjenstår og vil bli utført etter jul.

42 av 42 peler ferdig satt:


Nedrigging Jetgrunn:Opprydding slam i kjeller gjenstår:

Tildekking av eksisterende konstruksjoner

Eksisterende takkonstruksjoner dekkes til for å gi beskyttelse mot snø og nedbør:Rivearbeider - fremdrift

Rivearbeider pågår med riving av konstruktive vegger mot nabogårdene samt riving av tidligere bi-trapper og fasader mot bakgården.

Vegg mot Fred Olsensgate 3 avdekket:Riving av vegg mot Rådhusgata 1-3:


Uttransport av rivemasser:


Uttransport av eksisterende tegl stein.
Eksisterende heissjakt benyttes for å tegl stein ned til bakgården før den kjøres med BobCat til til container:


tirsdag 20. desember 2011

Refundamentering - innspurt og nedrigging

Jetgrunn holder i dag på med den nest siste pelen i forbindelse med refundamentering.
I løpet av onsdag 21.12 vil også den siste pelen være ferdig satt og bygget ferdig refundamentert.

Nedrigging av produksjonsapparatet til Jetgrunn pågår nå parallelt og de vil være borte fra byggeplassen i løpet av inneværende uke.

I forbindelse med nedriggingen vil Fred Olsens gate bli stengt fra nr 1 til 3 torsdag 22.12.11 mellom klokken 09.00 og klokken 17.00. Stengning er varslet og godkjent av Samferdselsetaten.

Ved eventuelle spørsmål i den forbindelse vennligst ta kontakt med prosjektleder Thomas Willumstad (48 05 30 46) eller anleggsleder Tor Furunes (91 76 12 95).

Rivearbeider - konstruktiv riving

Riving av konstruktive elementer er nå i full gang.
Norprodukter Miljø har startet riving av skillevegger mot nabogårdene og riving av eksisterende takkonstruksjon har kommet langt. Riving av eksisterende dekker starter i løpet av inneværende uke.

Riving av teglvegg mot nabogård:Rivearbeider sett fra taket av nabogården:


mandag 12. desember 2011

Refundamentering - fremdrift

Jetgrunn begynner nå å nærmer seg avslutningen av sine arbeider med refundamenteringen av Fred Olsens gate 1. De er nå klare med 33 av 42 peler.


De siste 9 pelene vil være klare i løpet av uke 50 og 51 og Jetgrunn vil demontere sin rigg før jul.

fredag 2. desember 2011

Rivearbeider - fremdrift

Demontering og riving av takkonstruksjoner pågår for fullt og vil være klare i løpet av neste uke.
Riving av eksisterende etasjeskiller og yttervegger mot nabogårder vil da starte med 2 Brokk riveroboter.

Eksisterende takkonstruksjoner er fjernet:Brokk riverobot:


Uttransport av rivemasser har vist seg å være noe mer tidkrevende enn forutsatt men ved å sette på ekstra bemanning følges allikevel planlagt fremdrift for rivearbeider.

Refundamentering - fremdrift

Jetgrunn har nå startet refundamentering i bakgården.
Borrigg er flyttet til atriumet:


28 av 42 peler er nå ferdige og refundamentering følger planlagt fremdrift:


Utvendig rigg for Jetgrunn:

fredag 18. november 2011

Rivearbeider - rensk

Lokalene i plan 4 er nå rensket for innredning, påforinger på vegger, himlinger og gulv.

Eksisterende konstruksjoner plan 4:Eksisterende vegger kommer frem når påforing av panel rives:

Refundamentering - fremdrift

Fremdriften på refundamenteringen går fortsatt etter planen og i løpet av dagen vil Jetgrunn være ferdig med refundamentering av pel 17 + 18.

Status for refundamentering fredag morgen:

torsdag 17. november 2011

Rivearbeider - takkonstruksjon

Riving av eksisterende takkonstruksjon har startet på begge sider av atriumet.

Takkonstruksjon er fjernet:


Bilder over sett fra andre siden av atriumet:

Rivearbeider - plan 6

I plan 6 har demontering av gulvkonstruksjon startet.
Eksisterende gulvoppbygning fjernes lagvis ned til bærende dekkekonstruksjoner.
Riving av bærende konstruksjoner starter uke 47.

Eksisterende gulvkonstruksjon sages opp:


Isolering i eksisterende gulvkonstruksjon:


Lagvis oppbygning av eksisterende gulvkonstruksjon:


fredag 11. november 2011

Kjerneboring for refundamentering

Kjerneboring av hull for refundamentering gjennom plan 1 til kjeller og gjennom kjellergulv nærmer seg å være ferdig. Det gjenstår nå kun 5 hull fra plan 1 til kjeller og 8 hull gjennom kjellergulv.

Grønt markerer ferdig hull for refundamentering, plan 1 øverst:


Rigg for kjerneboring gjennom gulv i kjeller:

Refundamentering fremdrift

Refundamentering av pel nummer 12 pågår i dag.
Det er denne uken i tillegg gjort en prøveboring av beskaffenheten på den første pelen som ble satt.
Kvalitet på betong og styrken til pelen var meget tilfredstillende.

Detalj av borrigg som står i plan 1 over hull til kjeller:


Detalj av samme hull fra kjeller:


Stempling under borrigg i kjeller:

Rivearbeider - fremdrift

Rivearbeider pågår nå for fullt i hele bygget.
Det er fortsatt i hovedsak innvending rensk av innredning og overflater som pågår i tillegg til utkjøring av rivemasser.
Utkjøring av EE-avfall til godkjent deponi:


I plan 6 har demontering av eksisterende takkonstruksjon startet:


Det er påvist mindre mengder med asbest i bygget.
Dette er merket og blir sanert i hht gjeldene forskrifter og levert på godkjent deponi.
Rørisolasjon merket med asbest før sanering:

fredag 4. november 2011

Refundamentering - fremdrift

Refundamentering av bygget til fjell med jetpel går etter planen.
Etter 2 ukers produksjon er det allerede satt 8 av 42 peler.

Komplett refundamentering vil være klar i løpet av starten av desember.

Grønt markerer ferdige peler til fjell:

Uttransport av masser - metall

Uttransport av metallavfall pågår nå via atriumet i bakgården. Avfall kjøres til godkjent deponi.

Norprodukter miljø benytter blant annet en BobCat for å transporter metalavfall ut i containere på gaten:Noe sortering foregår også for hånd:


Rømningsveier i bygget må holdes fri også i rivefasen, riveavfall blir sorter til siden:

tirsdag 1. november 2011

Uttransport av masser - trevirke

Uttransport av rivemasser fra de ulike etasjene pågår via den eksisterende bakgården.
En og en fraksjon transporteres ned i bakgården, så videre til containere ute på gaten for så å bli kjørt på godkjent deponi.

Sortert trevirke i bakgården:


Sortert trevirke i container på gaten:

onsdag 26. oktober 2011

Arkitekt - perspektiver

Perspektiv skisse som viser foreløpig ny løsning i innvendig atrium mot glasstak:


Perspektiv skisse som viser foreløpig ny løsning av snitt gjennom bygget: