torsdag 24. januar 2013

Innredningsarbeider

Det er nå ferdige flater i plan 2-5 og kun mindre kompletteringsarbeider gjenstår.
For plan 6 og 7 pågår nå den siste monteringen av systemvegger og himling samt komplettering av tekniske anlegg.
 
Vask av bygget har startet og innregulering av tekniske anlegg starter uke 5.
 
Parkett i pauseareal i plan 4:
 
 
Fliser i resepsjonsareal i plan 2:
 

 
Bi-trapp er ferdig malt og klart for legging av gulvebelegg uke 5:
 

 
 
 

 
 

Terrazzo plan 1

I atriet plan 1 og inngangsparti mot begge fasader skal det legges nytt terrazzo belegg.
Terrazzo legges i felter på 2x2 meter markert med aluminiumslister.
Etter utstøpning av felter slipes terrazzo til ønsket overflate oppnås.
Arbeidet er nå godt i gang og halve atriet er ferdig utstøpt og slipt.
 
Felter markert før utstøping av terrazzo:
 
 
Utstøping av terrazzo:
 
 
 
Ferdig slipt terrazzo mot parkett:
 
 
 
 
 

 

onsdag 9. januar 2013

Lukking av himling og komplettering tepper

Arbeider med vask over himling og lukking av systemhimling har startet.
Det monteres samtidig tekniske installasjoner som ventiler, lysarmaturer og sprinkel i himling.
 
Lukking av himling i plan 3:
 
 
 
Himling ferdig lukket i plan 3:
 
 
Komplettering av tepper med trappeneser pågår også.
 
Trappeneser i trapp plan 2:
 
 
Trappeneser i rampe plan 3:

 

Parkett i plan 1

Det skal leveres parkett i møterom og kantine i plan 1.
Parkett som legges er massiv eik høykantparkett.
Etter legging skal parkett sparkels, slipes og lakkes.

Parkett lagt i møterom, før slipping og lakking:


Parkett lagt i kantine, før slipping og lakking:

 
 
Parkett i møterom, ferdig slipt og lakket:
 
 
Parkett i kantine, ferdig slipt og lakket:
 
 
Parkett i trapp i kantine, ferdig slipt og lakket:
 


 

Atrium - utvendig og innvedig

Arbeider i atrium både utvendig og innvendig er i stor grad ferdigsstilt.
Noe mindre kompletteringer gjenstår og siste glassfelt leveres uke 2.

Atrium utvending:


 

Atrium utvendig, re-etablering av tidligere lastetårn (glass uke 2):


Atrium innvendig:


Atrium innvending, re-etablering av tidligere lastetårn:
 
 

 

Montering av glassvegger

Montering av glassvegger pågår i plan 2 og 5.
I disse etasjene monteres det fullglassvegger fra Deko med svarte profiler.
Glassvegger montert: