fredag 30. september 2011

OPPSTART!

Etter en lang prosjekterings- og planleggingsperiode er vi nå endelig klare for oppstart i Fred Olsensgate 1!

Mandag 3 oktober starter innvendige rivearbeider og tilrigging for refundamentering.

Rivearbeider skal utføres av Norprodukter Miljø AS.
I først omgang starter frakobling og demontering av tekniske anlegg samt demontering og rensk av innredning. Noe riving og pigging for klargjøring til refundamentering vil også starte.

Refundamentering skal utføres av Jetgrunn AS.
Den første uke vil det kun bli tilrigging og klargjøring.
Selve refundamentering skal utføres med jetpeler og starter mandag 10.10.11.

Riggplan for prosjektet:Vi har byggeplasskontor med inngang fra Fred Olsengate 1, markert med oransjet på bildet:


Byggearbeider vil dessverre alltid medføre noe støy og forstyrrelser for naboer og forbipasserende.
Vi ber om forståelse for dette og vi vil selvfølgelig gjøre alt vi kan for å holde dette på ett minimum.

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Thomas Willumstad på mobil 48 05 30 46 eller anleggsleder Tor Furunes på mobil 91 76 12 95.

IG mottatt

Prosjektet har mottatt IG (Igangsettingstillatelse) for arbeidene 28.09.11.

I perioden fra kontraktsinngåelse og mottatt rammetillatelse fram til mottatt IG har hovedaktiviteter i prosjektet vært kartlegging, prosjektering og planlegging.

Oppbygging av eksisterende kostruksjoner har her vært ett viktig element, spesielt i forbindelse med samarbeidet med Byantikvaren for å finne frem til riktige løsninger for prosjektet.

De tekniske entreprenørene har i løpet av sommeren kommet på plass og prosjektering av tekniske anlegg pågår.