fredag 30. september 2011

IG mottatt

Prosjektet har mottatt IG (Igangsettingstillatelse) for arbeidene 28.09.11.

I perioden fra kontraktsinngåelse og mottatt rammetillatelse fram til mottatt IG har hovedaktiviteter i prosjektet vært kartlegging, prosjektering og planlegging.

Oppbygging av eksisterende kostruksjoner har her vært ett viktig element, spesielt i forbindelse med samarbeidet med Byantikvaren for å finne frem til riktige løsninger for prosjektet.

De tekniske entreprenørene har i løpet av sommeren kommet på plass og prosjektering av tekniske anlegg pågår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar