fredag 18. november 2011

Rivearbeider - rensk

Lokalene i plan 4 er nå rensket for innredning, påforinger på vegger, himlinger og gulv.

Eksisterende konstruksjoner plan 4:Eksisterende vegger kommer frem når påforing av panel rives:

Refundamentering - fremdrift

Fremdriften på refundamenteringen går fortsatt etter planen og i løpet av dagen vil Jetgrunn være ferdig med refundamentering av pel 17 + 18.

Status for refundamentering fredag morgen:

torsdag 17. november 2011

Rivearbeider - takkonstruksjon

Riving av eksisterende takkonstruksjon har startet på begge sider av atriumet.

Takkonstruksjon er fjernet:


Bilder over sett fra andre siden av atriumet:

Rivearbeider - plan 6

I plan 6 har demontering av gulvkonstruksjon startet.
Eksisterende gulvoppbygning fjernes lagvis ned til bærende dekkekonstruksjoner.
Riving av bærende konstruksjoner starter uke 47.

Eksisterende gulvkonstruksjon sages opp:


Isolering i eksisterende gulvkonstruksjon:


Lagvis oppbygning av eksisterende gulvkonstruksjon:


fredag 11. november 2011

Kjerneboring for refundamentering

Kjerneboring av hull for refundamentering gjennom plan 1 til kjeller og gjennom kjellergulv nærmer seg å være ferdig. Det gjenstår nå kun 5 hull fra plan 1 til kjeller og 8 hull gjennom kjellergulv.

Grønt markerer ferdig hull for refundamentering, plan 1 øverst:


Rigg for kjerneboring gjennom gulv i kjeller:

Refundamentering fremdrift

Refundamentering av pel nummer 12 pågår i dag.
Det er denne uken i tillegg gjort en prøveboring av beskaffenheten på den første pelen som ble satt.
Kvalitet på betong og styrken til pelen var meget tilfredstillende.

Detalj av borrigg som står i plan 1 over hull til kjeller:


Detalj av samme hull fra kjeller:


Stempling under borrigg i kjeller:

Rivearbeider - fremdrift

Rivearbeider pågår nå for fullt i hele bygget.
Det er fortsatt i hovedsak innvending rensk av innredning og overflater som pågår i tillegg til utkjøring av rivemasser.
Utkjøring av EE-avfall til godkjent deponi:


I plan 6 har demontering av eksisterende takkonstruksjon startet:


Det er påvist mindre mengder med asbest i bygget.
Dette er merket og blir sanert i hht gjeldene forskrifter og levert på godkjent deponi.
Rørisolasjon merket med asbest før sanering:

fredag 4. november 2011

Refundamentering - fremdrift

Refundamentering av bygget til fjell med jetpel går etter planen.
Etter 2 ukers produksjon er det allerede satt 8 av 42 peler.

Komplett refundamentering vil være klar i løpet av starten av desember.

Grønt markerer ferdige peler til fjell:

Uttransport av masser - metall

Uttransport av metallavfall pågår nå via atriumet i bakgården. Avfall kjøres til godkjent deponi.

Norprodukter miljø benytter blant annet en BobCat for å transporter metalavfall ut i containere på gaten:Noe sortering foregår også for hånd:


Rømningsveier i bygget må holdes fri også i rivefasen, riveavfall blir sorter til siden:

tirsdag 1. november 2011

Uttransport av masser - trevirke

Uttransport av rivemasser fra de ulike etasjene pågår via den eksisterende bakgården.
En og en fraksjon transporteres ned i bakgården, så videre til containere ute på gaten for så å bli kjørt på godkjent deponi.

Sortert trevirke i bakgården:


Sortert trevirke i container på gaten: