torsdag 17. februar 2011

Planløsning

Planløsningen skal i hovedsak bestå av åpne kontorlandskap:

3D skisser atrium

Det eksisterende bygget på 5 etasjer i Fred Olsens gate skal utvides med 2 etasjer.
Det skal etableres glasstak over bakgården for å skape ett innvendig atrium.
Glasstak skal etableres mellom 5 og 6 etasje.

Innvendig atrium sett fra 1 etasje:


Innvendig atrium sett fra taket: