onsdag 26. oktober 2011

Arkitekt - perspektiver

Perspektiv skisse som viser foreløpig ny løsning i innvendig atrium mot glasstak:


Perspektiv skisse som viser foreløpig ny løsning av snitt gjennom bygget:

Refundamentering - fremdrift

Refundamentering til Jetgrunn har god fremdrift og følger fremdriftsplanen.
Så langt er 4 av 42 jetpeler ferdig og arbeidet med den 5 pelen pågår.

Jetgrunn sin mikser der de blander sement og vann før det tilføres ned i borehullet:


Midlertidig stempling av ståldrager mens refundamentering pågår for å sikre stabilitet i bygget:

Rivearbeider - fremdrift

Rivearbeider pågår for fullt i snart hele bygget.
Så langt er det innvendig rensk og demontering som er utført.
Rivemasser blir nå kildesortert på hver etasje for senere uttransport og bortkjøring til godkjent avfallsbehandling.

Sortert trevirke i plan  6:


Riverarbeider i plan 5:


Revet og sortert rabitz puss fra himling plan 4:


Sortert gips plan 3:

onsdag 19. oktober 2011

Refundamentering jetpel

Jetgrunn har nå startet sin refundamentering av bygget med jetpel.
Arbeidsoperasjonene for jetpel er følgende:
  • Boring av pilot hull (ø100) til fjell
  • Borrigg er plassert i plan 1 (se bilde i tidligere innlegg)
  • Utspyling av eksisterende masser med vann under høyt trykk i en diameter på ca 2,0 meter
  • Overskuddsmasser samles opp i kjeller før det pumpes ut og kjøres til godkjent deponi
  • Ved opptrekk av bor pumpes det så ute en blanding av vann og industrisement med en sirkulær bevegelse
  • Etter fullført herdeprossess er det nå etablert en sirkulær betongpel til fjell med ø ca 2,0 meter (avhengig av trykk som benyttes og belastning som skal bæres)
  • Det monteres ved behov en forankringsbolt til fjell sentrisk i betongpel
Nærmere beskrivelse av utførelse finnes på www.jetgrunn.no

Container for oppsamling av overskuddsmasse:


Overskuddsmasse vann/sement samles opp rundt pilothull i kjeller og pumpes ut til container:

Rensk plan 2

Norprodukter Miljø er godt i gang med rivearbeider.
Rensk i deler av plan 2 mot Fred Olsensgate pågår, innvendige vegger og himling er demontert:

mandag 17. oktober 2011

Demontering glasstak atrium

Demontering av det eksisterende glasstaket i det innvendige atriumet har startet i dag.
Alt glasset er nå demontert og demontering av ståldragere fortsatter resten av uken.
Arbeidet utføres fra lift.


Perspektiv av det nye atriumet etter rehabiliteringen kan sees i innlegg fra februar.
Blant annet skal plassering av glasstak heves fra 2 etasje til 5 etasje.

onsdag 12. oktober 2011

Riving plan 6

Riving av innredning, innvendige vegger og himlinger pågår i plan 6.
De eksisterende taksperrene skal beholdes i prosjektet og vil fremstå som synlige elementer i de ferdige lokalene. Taksperrene kommer nå til syne etter hvert som rivearbeidene går fremover.



Tilrigging Jetgrunn 2

De tidligere lokalene til restauranten Mr. India i plan 1 er nå strippet for all innredning av Norprodukter Miljø.

Jetgrunn holder på å etablert seg i de tidligere lokalene i plan 1:


Jetgrunn skal utføre sin boring fra plan 1.
De har derfor behov for hull ned til kjeller og videre ned gjennom kjellergulvet.
Hull mellom plan 1og kjeller er tatt og det kjerneborres nå gjennom det eksisterende kjellergulvet.
Her ser man også stålstempling som er montert pga vekt fra borriggen i etasjen over.

Tilrigging Jetgrunn

Jetgrunn holder denne uken på å etablere sin rigg for refundamentering av bygget.

Siloer for sement løftes på plass:


Siloer og miksecontainer montert med borrigg i forgrunn:


Borrigg:

Oppstart refundamentering er mandag 17.10.11.

fredag 7. oktober 2011

Nye interiør perspektiver

Interiør perspektiv av foreløpig løsning for hovedresepsjon:


Interiør perspektiv av foreløpig løsning av plan 2; åpent kontorlandskap:

Kildesortering

Alle rivemasser blir kildesortert inne på bygget før de transporteres bort til godkjente mottak i rene fraksjoner.

Gips og trevirke sortert for uttransport:


Isolasjon og stål sortert for uttransport:

torsdag 6. oktober 2011

Samarbeidspartnere

Seltor Øst har kontrakt med følgende samarbeidspartnere på prosjektering og utførelse så langt:

Arkitekt: Lund & Slaatto Arkitekter AS

RIB: Dr. Tech Olav Olsen AS

RIBr: Skansen Consult AS

Akustikk: By Akustikk AS

Elektro: Wennevold Elektro AS

RIE: ECT AS

Rørlegger: Oslo VVS Service AS

RIV: ÅF Consult AS

Ventilasjon: GK Norge AS

onsdag 5. oktober 2011

Stenging deler av Fred Olsens gate mandag 10.10 klokken 11.00 - 20.00

I forbindelse med tilrigging for Jetgrunn AS, som skal utføre refundamenteringen på prosjektet, vil deler av Fred Olsens gate bli stengt mandag 10.10.2011.

Stengning vil vare fra klokken 11.00 - 20.00.

Fred Olsensgate vil bli stengt fra nr 3 til snuplass i enden (mot Rådhusgata).

Stengning vil bli skiltet nærmere før oppstart av arbeidene.

Området hvor Jetgrunn skal sette opp sin rigg:

Rivearbeider - oppstart

Rivearbeider i FO1 har startet med demontering av innvendinge konstruksjoner som himling, skillevegger og innredning.