onsdag 26. oktober 2011

Rivearbeider - fremdrift

Rivearbeider pågår for fullt i snart hele bygget.
Så langt er det innvendig rensk og demontering som er utført.
Rivemasser blir nå kildesortert på hver etasje for senere uttransport og bortkjøring til godkjent avfallsbehandling.

Sortert trevirke i plan  6:


Riverarbeider i plan 5:


Revet og sortert rabitz puss fra himling plan 4:


Sortert gips plan 3:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar