torsdag 15. mars 2012

Rivearbeider - rensk plan 1

Alle etasjeskiller og bæresystem ned til plan 1 er nå revet og siste rensk og utkjøring av rivemasser pågår.
Riving av dekke over kjeller har startet denne uken og vil pågå ut neste uke.

Rensk av rivemasser i plan 1:


Riverobot som er benyttet for å demontere etasjeskiller og bærevegger:


Rivesnitt med gjenstående dekker og trappetårn mot Fred Olsens gate:


Rivesnitt med gjenstående dekker og trappetårn mot Skippergata:

fredag 9. mars 2012

Rivearbeider - uke 10

Rivearbeider begynner nå å nærmer seg avslutningen her i Fred Olsens gate.
Vi holder denne uken på med riving av de siste dekkene over plan 1 og tilhørende vegger.
Neste uke starter riving av dekket over kjeller og vegger i kjeller. Dette arbeidet vil pågå ut måneden.

Oversikt riveområdet viser noen gjenstående dekker og vegger i plan 1:Eksisterende trappesjakt som skal beholdes fremstår nå tydelig:Sikring mot fukt av dekkekanter som skal beholdes og nabobygg gjøres med å montere presenninger:Dekke over plan 1 rives med fjernstyrt riverobot:


Trebjelker fra dekke over plan 1 som er demontert av riverobot:


Når riverarbeider utføres mot dekkekanter benyttes godkjent verneutstyr som sikkerhetssele: