fredag 23. desember 2011

Refundamentering - ferdigstilt

Refundamenteringen av bygget ble ferdigstilt på onsdag.
Arbeidene har gått veldig bra og samarbeidet med Jetgrunn har fungert meget godt.

Produksjonsapparatet deres ble demontert og riggplassen ryddet opp i går.
Noe opprydding av slam etter boringen gjenstår og vil bli utført etter jul.

42 av 42 peler ferdig satt:


Nedrigging Jetgrunn:Opprydding slam i kjeller gjenstår:

Tildekking av eksisterende konstruksjoner

Eksisterende takkonstruksjoner dekkes til for å gi beskyttelse mot snø og nedbør:Rivearbeider - fremdrift

Rivearbeider pågår med riving av konstruktive vegger mot nabogårdene samt riving av tidligere bi-trapper og fasader mot bakgården.

Vegg mot Fred Olsensgate 3 avdekket:Riving av vegg mot Rådhusgata 1-3:


Uttransport av rivemasser:


Uttransport av eksisterende tegl stein.
Eksisterende heissjakt benyttes for å tegl stein ned til bakgården før den kjøres med BobCat til til container:


tirsdag 20. desember 2011

Refundamentering - innspurt og nedrigging

Jetgrunn holder i dag på med den nest siste pelen i forbindelse med refundamentering.
I løpet av onsdag 21.12 vil også den siste pelen være ferdig satt og bygget ferdig refundamentert.

Nedrigging av produksjonsapparatet til Jetgrunn pågår nå parallelt og de vil være borte fra byggeplassen i løpet av inneværende uke.

I forbindelse med nedriggingen vil Fred Olsens gate bli stengt fra nr 1 til 3 torsdag 22.12.11 mellom klokken 09.00 og klokken 17.00. Stengning er varslet og godkjent av Samferdselsetaten.

Ved eventuelle spørsmål i den forbindelse vennligst ta kontakt med prosjektleder Thomas Willumstad (48 05 30 46) eller anleggsleder Tor Furunes (91 76 12 95).

Rivearbeider - konstruktiv riving

Riving av konstruktive elementer er nå i full gang.
Norprodukter Miljø har startet riving av skillevegger mot nabogårdene og riving av eksisterende takkonstruksjon har kommet langt. Riving av eksisterende dekker starter i løpet av inneværende uke.

Riving av teglvegg mot nabogård:Rivearbeider sett fra taket av nabogården:


mandag 12. desember 2011

Refundamentering - fremdrift

Jetgrunn begynner nå å nærmer seg avslutningen av sine arbeider med refundamenteringen av Fred Olsens gate 1. De er nå klare med 33 av 42 peler.


De siste 9 pelene vil være klare i løpet av uke 50 og 51 og Jetgrunn vil demontere sin rigg før jul.

fredag 2. desember 2011

Rivearbeider - fremdrift

Demontering og riving av takkonstruksjoner pågår for fullt og vil være klare i løpet av neste uke.
Riving av eksisterende etasjeskiller og yttervegger mot nabogårder vil da starte med 2 Brokk riveroboter.

Eksisterende takkonstruksjoner er fjernet:Brokk riverobot:


Uttransport av rivemasser har vist seg å være noe mer tidkrevende enn forutsatt men ved å sette på ekstra bemanning følges allikevel planlagt fremdrift for rivearbeider.

Refundamentering - fremdrift

Jetgrunn har nå startet refundamentering i bakgården.
Borrigg er flyttet til atriumet:


28 av 42 peler er nå ferdige og refundamentering følger planlagt fremdrift:


Utvendig rigg for Jetgrunn: