torsdag 26. april 2012

Montering ny dekker

Montering av nye dekker (etasjeskiller) har startet denne uken.
Deler av dekke over kjeller har blitt montert.

Det monteres elementer av Bubbledeck som bæres av stålsøyler.

Bubbledeck er ett pre-fabrikert betongdekke på 70 mm hvor det er montert på ett lag med armering og plaskuler. Disse elementene monteres sammen på plass og overkant armering legges før nytt dekke støpes. Bubbledeck kommer i bredde på 2400 mm og i lengder tilpasset bygget.
Oppbygningen med plastkuler gir lavere egenvekt for dekker og gir oss større fleksibilitet med søyleplassering samt lengre spenn mellom søylepunkter. Plastkuler gir også mindre forbruk av betong ved utstøping av nye dekker.

Bubbledeck på bil klare for innheising:


Bubbledeck ferdig montert:
Bubbledeck understøttes mens det armeres og støpes. Støtter fjernes når betong har oppnådd tilstrekkelig styrke etter støp:


Reis for montering av neste seksjon med Bubbledeck under montering:

Støp av vegger i kjeller

Forskaling, armering og støp av vegger i kjeller mot nabo pågår.

Ferdig støpt vegg mot Rådhusgata 1-3:


Armert vegg mot Fred Olsensgate 1, klar for lukking av forskaling:Montering av veggforskaling:


Utgraving for teknisk rom

Teknisk rom i kjeller skal ligge på et noe lavere nivå enn øvrige kjellerlokaler for å gi plass til tekniske installasjoner som ventilasjonsaggregat.

Utgraving for teknisk rom med robot:

Graverobot står på eksisterende installasjonsgulv; under er det blåleire:


Teknisk rom ferdig utgravd og klart for armering av bunnplate:


fredag 20. april 2012

Montering stålsøyler i kjeller

Montering av stålsøyler for bæring av nytt dekke over kjeller (gulv i plan 1) har startet denne uken.
Samtidig pågår armering og støp av ny bunnplate i flere etapper.
Ny bunnplate vil på grunn av tekniske installasjoner som skal monteres i kjeller ligge på flere ulike nivåer.

Nye stålsøyler for montering:


Nye stålsøyler heises på plass:


Nye stålsøyler ferdig montert:


Lengst bort i bilde er ny etappe av bunnplate ble støpt i går.
Fremst i bilde er masser fra eksisterende kjellergulv som er pigget opp og som skal kjøres ut. Dette området er nytt tekniske rom og skal senkes 1,5 meter lavere enn omkringliggende dekker:Tårnkran på plass

Denne uken har tårnkran kommet på plass på prosjektet.

Tårnkran ferdig montering inne i det fremtidige atriumet:


Bommen løftes på plass med mobilkran fra Fred Olsens Gate:Tårnkran stikker opp av bygningskroppen; før bommen er på plass:


mandag 16. april 2012

Montering tårnkran

Montering av tårnkran pågår mandag til onsdag denne uken.
Tårnkran monteres inne i det nye atriumet til bygget og skal benyttes for montering av nye dekker, nye glassfasader og tak samt til innheising av materialer.
Tårnkran vil være i drift på plassen frem til ferien før den demonteres og heises ut igjen.

Fundamenter for tårnkran:


Mobilkran for montering av tårnkran i Fred Olsensgate:


Første elementer kommer på plass:Bunnplate - første del klar

Første del av bunnplate i kjeller er nå klar.
På denne skal tårnkran etableres, stålsøyler for bæring av dekke over kjeller skal monteres og nye betongvegger mot nabobygg skal støpes.

Ny bunnplate som viser kranfundament (4 klosser som stikker opp) og stålsøyler som skal monteres:


Ny bunnplate mot nabobygg, klar for armering av ny kjellervegg:


Ny bunnplate:


Oversikt av hele kjeller:

Støp av bunnplate

Første del av ny bunnplate i kjeller ble støpt sist uke.
Samtidig ble også fundamenter for tårnkran etablert.

Betongpumpe i Fred Olsensgate:


Betongbil venter på å tømme:


Støp av bunnplate:

tirsdag 10. april 2012

Armering bunnplate

Armering av bunnplate for støp av nytt kjellergulv har startet.
Støp av første etappe med nytt gulv utføres onsdag 11.04.

Armering av bunnplate i kjeller:
Detalj armering bunnplate:

Rivearbeider - gjenstående riving

Rivearbeider er nå snart avsluttet.
Rensk av vegger mot nabobygg i kjeller pågår og dette arbeidet vil være avsluttet i løpet av uke 16.
Utgraving av kjellergulv for ny bunnplate pågår samtidig.

Riving av gjenstående vegger mot nabobyggg: