tirsdag 24. januar 2012

Rivearbeider - uke 4

Rivearbeider som pågår denne uken er riving av vegger og dekker i plan 5.
Det gjenstår også å løfte ut noe gjenstående stålbjelker fra dekket over plan 5.
Vinteren har også kommet for fullt til Oslo og dette gir litt ekstra utfordringer for rivearbeidene.

Kong Vinter har meldt sin ankomst:


Eksisterende konstruksjoner mot Skippergata dekkes til mot snø:


Siste stålbjelker over plan 5 venter på uttransport, mot Rådhusgata 1-3:


Sett fra plan 5:


Topp av trappesjakt er revet i plan 5:


Siste rester av vegger mot atrium i plan 5 som skal rives:


Stempling i plan 4 for sikring under rivearbeider:


Atriumet åpner seg opp etter hvert som dekker og vegger rives:

fredag 13. januar 2012

Rivearbeider - plan 5

Rivearbeider pågår nå for fullt på plan 5.
Eksisterende teglvegger mot nabobygg rives, innvendige bærevegger rives og siste rest av dekke over plan 5 rives. Riving av selve dekke i plan 5 starter neste uke.

Vegger mot naboer plan 5 er revet, noe utkjøring av rivemasser gjenstår:


Siste gjenstående ståldrager for dekke over plan 5; mot Rådhusgata 1-3:


Ståldragere kildesorteres og kjøres til godkjent deponi for gjenbruk:


Takkonstruksjon mot Fred Olsens gate er revet helt ned og det gir flott utsikt mot Bjørvika:


Riving av bærevegger i tegl med Brokk:


Oppbygging av eksisterende dekke over plan 5, stål og betongkonstruksjon:


Oppbygging av eksisterende dekke over plan 4, trekonstruksjon:


Arbeiderene til Norprodukter Miljø står på:

torsdag 5. januar 2012

Rivearbeider - gjenstående arbeider betongdekke plan 6

Riving av eksisterende betongdekke i plan 6 er i stor grad ferdig.
Pigging av siste rest betong pågår resten av denne uken sammen med fjerning av eksisterende bærebjelker av stål.
Rivemasser transporteres ut fra plan 5.

Tidligere dekke i plan 6 er fjernet, noen bærebjelker i stål gjenstår å demontere (vegg til høyre i bildet grenser mot Fred Olsens gate 3):


Samme dekket men nå sett fra plan 5:Hele yttervegg i plan 6 mot atrium er fjernet.
Sett mot Fred Olsens gate 3:


Sett mot Rådhusgata 1-3:


Sett mot Skippergata 8-10:


Tidligere dekke i plan 6 er fjernet, bærebjelker i stål gjenstår å demontere, sett fra plan 5 (vegg til venstre i bildet grenser mot Rådhusgata 1- 3):


Alle gjenstående arbeider i plan 6 utføres nå med ekstra personlig sikkerhetsutstyr i form av sikkerhetsseler. Plan 4 og 5 er sperret for øvrige arbeider mens riving pågår.

Vegger mot nabobygninger dekkes fortløpende under riving med pressenninger for å gi beskyttelse mot støv og fukt.

mandag 2. januar 2012

Rigg området

Utvendig rigg område i Fred Olsensgate ble ryddet før jul da Jetgrunn var ferdig med sine arbeider.


Stilles for sikring av rivearbeider på taket monteres nå langs fasaden i Fred Olsens gate.

Rivearbeider - betongdekke plan 6

Riving av betongdekke i 6 etasje har startet.
Rivearbeidene utføres med en fjernstyrt riverobot - Brokk.
Dette blant annet på grunn av sikkerheten da man unngår arbeider på dekkekanter og å ha fagarbeidere på konstruksjoner som er under riving.

Brokk riverobot på dekket i plan 6:
Betong dekket er fjernet og eksisterende bærende stålbjelker blir synlige: