onsdag 10. oktober 2012

Oppstart malerarbeider

Malerarbeider har startet i plan 3 og 4 med sparkling av gips.Malerarbeider utføres av Christer Mårtensson.

Skråtak plan 6 og 7

Mot både Fred Olsens gate og Skippergata er i plan 6 og 7 nye skråtak med karnapper. Skråtak skal utvendig tekkes med dråpeskifer.

Skråtak mot Fred Olsens gate, plan 6:


Skråtak mot Fred Olsens gate, plan 7:


Innvendige arbeider - august & september

Det er i alle etasjer i august og september utført innvendige arbeider.
Innvendige gipsvegger og skjørt er montert, toalettkjerner er montert og montering av tekniske anlegg pågår.

Plan 6 klar for montering av innvendige vegger:


Gipsskjørt i korridorsoner montert:


Toalettkjerner etablert:


Sisterner for vegghengt toalett:


Tekniske anlegg:
Rehabilitering av eksisterende rekkverk i hovedtrapp:

Forstrekning av dekker - august & september

Eksisterende etasjeskiller i de delene av bygget som er beholdt er i august og september forstreket og avrettet i plan 3, 4 og 5. Det samme arbeidet pågår nå i plan 2.

Eksisterende dekker består av trebjelkelag med stubbloftsleire og gulv av trebord.
Trebord er fjernet, trebjelkelag forstreket og avrettet i ny høyde som korresponderer med nye betongdekker. Bjelkelag er så tilleggsisolert før nytt gulv med sponplater er montert.

Gammelt gulv av trebord fjernet, stubbloftsleirer synlig:


Eksisterende trebjelkelag eksponert:


Forstrekning av trebjelkelag:

 


Tilleggsisolering:


Nytt gulv av sponplater:

Heiser - august & september

Montering av nye heiser i begge trappesjakter har pågått i august og september.

I hovedtrapp monteres det ny heissjakt i glass hvor også heiskupe har vegger og dører med glass.

I bitrapp monteres det ny heissjakt med tette vegger i gips, heiskupe med tette vegger og tett dør.

Heissjakt i hovedtrapp, glassvegger:Heissjakt i bitrapp, innvendig:


Heissjakt i bitrapp, utvendig plan 6:


Heisdører hovedtrapp:


Demontering tårnkran - september

Tårnkran som har vært montert i atriet ble i september demontert for å kunne etablere nytt glasstak.
Åpning mellom plan 1 og kjeller hvor tårnkran har vært plassert er støpt igjen og det er etablert et tett dekke i hele atriet.

Demontering av tårnkran, bom er løftet av:


Dekkeforskaling for gjennstøpning av åpning til kjeller:


Armering av åpning til kjeller:


Dekke over kjeller kompletert hvor tårnkran har vært plassert:


Fasade plan 6 og 7 - august & september

Ny utvendig fasade i plan 6 og 7 er montert i august og september.

I plan 6 og 7 er det mot atriet montert en ny glassfasade av aluminiumsrammer.

Aluminiumsrammer i svart montert på brystning i plan 6:
Ny fasade plan 6 og 7:


Ny fasade sett fra plan 6, bærestål for glasstak i bakgrunnen:


Ny fasade sett fra plan 7:

Nytt glasstak over atrium - august & september

Mellom plan 5 og 6 er det i august og september montert nytt glasstak.

For å etablere det nye atriet skal det monteres et nytt glasstak mellom plan 5 og 6. Innvendig fasade i plan 2-5 bygges opp som en gips vegg med akustisk puss for å ivareta akustikken i atriet. I plan 6-7 er den nye fasaden en ny glassfasade med aluminiumsprofiler.

Nytt glasstak består av aluminiumsrammer montert til et bæresystem av ståldragere.

Bærestål for nytt glasstak over atriet:Rammer av aluminiumsprofiler for nytt glasstak:


Nytt glasstak sett fra atriet:


Nytt glasstak sett fra plan 7:


Nytt glasstak leveres og monteres av H - glass AS.

Innvendig fasade mot atrium - august & september

Ny innvendig fasade mot atrium er etablert i august og september.

Mot det nye atriet i plan 2 - 5 er det bygget ny innvendig fasade.
Fasade bygges opp som en isolert gips vegg for å ivareta blant annet lydkrav mellom atriet og nye kontorlokaler. På den innvendige fasaden skal det mot atriet monteres akustisk puss; dette arbeidet starter i oktober. Nye vinduer monteres før puss.

Stenderverk for ny fasade mot atriet:


Nye vinduer montert:


GU (utvendig gips) montert på atriet siden av innvendig fasade:


Isolering av innvendig side av fasade mot atriet:

Takarbeider - august

Taktekking på prosjektet ble utført i august.
Tett tak etableres ved å utføre taktekking med asfaltpapp over isolasjon for å ivareta U-verdi til bygget. Plast legges for å ivareta kondens.

Isolasjon dekket med plast:


Isolasjon mot gesimskant:


Taktekking med asfaltpapp: