fredag 22. juni 2012

Status fremdrift uke 25 - støp av dekker

Vi har denne uken kommet opp til plan 6 med nye dekker.
Halve etasjen er ferdig støpt og i resterende av etasjen er det montert Bubbledeck som skal støpes førstkommende mandag.

Ferdig støpt gulv i plan 6; sikring av dekke kanter med rekkverk og sparkebord pågår før nye aktiviteter starter:


Bubbledeck montert; armerning og klargjøring for støp pågår:


Forsterkninger i dekket i form av ståldragere er montert for å ivareta statikken i bygget:


Detalj på overgang mellom eksisterende dekker og nye dekker:


Stålsøyler armeres og støpes ut med betong for å ivareta brannkrav:Status fremdrift uke 25 - lettklinker

For å ivareta brannkrav og U-verdi krav (klimakrav) mot nabogårdene mures det på hver etasje en vegg i lettklinker som skal isoleres innvendig med en gipsvegg.

Muring av lettklinkervegg er ferdig i plan 1 og pågår nå i plan 2.
Muring i plan 3 starter neste uke.

Ferdig lettklinkervegg mot Rådhusgata 1-3:Ferdig lettklinkervegg mot Fred Olsens gate 3:


Lettklinkervegg med stålkryss for avstivning:


mandag 11. juni 2012

Status fremdrift uke 23

Sist uke ble nye dekker i plan 4 montert og delvis støpt ut.
På den ene delen av plan 4 ble Bubbledeck montert mens det på den andre halvdelen ble støpt nytt gulv.

Oversikt plan 4:


Montering Bubbldeck, mot Fred Olsens gate 3:


Støp av nytt gulv, mot Rådhusgata 1-3:


For hver etasje må nye dekker forankres til eksisterende konstruksjoner.
Stålsøyler for bæring av nye dekker monteres, eksisterende bærebjelker i trebjelkelag kappes til før det monteres en stålvinkel for bæring. Denne vinkelen forankres så i det nye dekket før støp.

Nye stålsøyler:


Vinkel for bæring montert:


Det er montert lasterampe for inntransport av materialer o.l.: