fredag 27. juli 2012

Dekkestøp ferdig!

Siste del av taket i Fred Olsens gate 1 ble støpt etter planen i går.
Alle nye dekker er nå etablert og dette er en viktig milepel i prosjektet.

Ferdig tak, sikring av dekkekanter og åpninger pågår:

onsdag 25. juli 2012

Arbeider uke 30

I Fred Olsens gate 1 er nå halve taket ferdig støpt og forberedelser til støp av den gjenstående delen pågår. Siste halvdel av taket støpes nå på torsdag 26.07.

Vi er etter det klare til å starte taktekking og montering av glassfasade mot atriet i plan 6 og 7.
Innvendig pågår muring av lettklinkervegger i plan 5 og 6, montering av gipsvegger i plan 1 til 4, montering av stendere for nye vegger mot atriet og montering av tekniske installasjoner pågår i kjeller og plan 1.

Ferdig støpt tak, mot Rådhusgata 1-3:
Bubbledeck klar for støp, mot Fred Olsens gate 3:
Topp av heissjakt i takkonstruksjonen:


Oversikt over atriet fra taket:Montering av skjørt i korridorsonen i plan 2:


Montering av stendere for nye vegger mot atriet i plan 3:


fredag 6. juli 2012

Øvrig fremdrift per uke 28

I tillegg til dekkemontasje som nærmer seg slutten og tømmerarbeider som har startet opp har også de tekniske entreprenørene nå startet sine arbeider på prosjektet.

Nye aktører som har kommet inn på prosjektet den siste tiden er:

Strandbergs Bygg AS - tømmerarbeider.

Elevator AS - nye heiser med sjakter.

Muring av lettklinker mot nabo har pågått noen uker og vi er nå klare med plan 4 og starter i plan 5 neste uke.

Arbeidet utføres av Prospektbygg AS.

Muring av lettklinkervegg mot nabobygg:


Lettklinkervegg halvveis oppe:


Lettklinkervegg ferdig montert:


Vi holder også på med graving i Fred Olsens gate for innlegging av nytt sprinkleranlegg.
Dette arbeidet utføres av Veflen Entreprenør AS og vil være klart i slutten av neste uke.

Graving for nytt sprinklerinnlegg:


Oppstart tømmerarbeider

Tømmerarbeider har startet på prosjektet.
Vi er i gang med etablaring av tekniske sjakter, nye vegger mot naboer og etablering av toalettkjerner.

Nye lettklinkervegger mot naboer skal fores ut med en isolert gipsvegg.
Stenderverk for ny gipsvegg montert:


Ny gips vegg isolert:


Spikerslag for fremtidig montering av utstyr i ny gipsvegg:


Lukking av ny gipsvegg:


Skjøter i første lag med gips fuges for å ivareta brann- og lydkrav før ytterste lag gips monteres:


Stenderverk for ny toalettkjerne i plan 1 montert:


Stenderverk for teknisk sjakt plan 3 montert:Status fremdrift uke 28

Vi nærmer oss toppen!

Vi har de 2 siste ukene montert og støpt hele dekket i plan 7 og vi holder nå på med montering av dekkereis for taket. Dekket monteres i neste uke.
En ny heissjakt er også løftet inn i den ene eksisterende trappesjakten.

Dekket i plan 7 før støp (onsdag):Dekkereis for taket på det nye dekket i plan 7:Topp av ny heissjakt - svart konstruksjon:


Topp av ny heissjakt - svart konstruksjon (Havnelageret og Sørenga i bakgrunnen):


Det er i det nye innvendige atriet montert stillas.
Dette fungerer både som ekstra sikring av dekkekanter i tillegg til rekkverk og som arbeidsplattform for nye vegger som skal etableres i hver etasje. Stillas er sikret med sikkerhetsduk (blå) for å hindre nedfall i atriet.