tirsdag 19. februar 2013

Ferdige lokaler - terrazzo

Terrazzo belegg i atriet og inngangsparti i plan 1 er ferdig:

Ferdige lokaler - atrium og kantine

Atriet er ferdig:


Utsikt til atriet fra plan 7:Atriet fra plan 1:


Møterom i atriet i plan 1:


Parkett og rekkverk i kantine plan 1, møblering leveres av leietaker og kommer først på plass etter overlevering:
Ferdige lokaler - detaljer

Noen detaljer fra ferdig lokaler i plan 2 og 5.

Trapp med rekkverk og skråstag i plan 2:


Møterom ved trapp i plan 2:


Møterom i plan 2, leietaker har valgt svarte profiler og dører til sine møterom og stillerom:


Utsikt mot atriumet:


Rekkverk ved interntrapp mellom plan 3 og 4:


Stillerom i plan 5:


Stillerom i plan 5:


Minikjøkken i plan 5, tilsvarende leveres også i alle etasjer:
Ferdige kontorlokaler

Sluttspurten nærmer seg i Fred Olsens gate 1!!!

Etasjene med kontorlokaler er nå ferdigstilt og kun befaringer og utbedring av eventuelle mindre feil og mangler gjenstår. Alle arealene skal være ferdig for overlevering til byggherren fredag 01. mars.

Vi ligger meget godt i rute til dette :)

Under vises ferdig lokaler i plan 3 og 4.
Her har leietaker valgt hvite profiler og dører for sine møterom og stillerom.
Øvrige leietaker i bygget har valgt svarte profiler og dører for tilsvarende rom.