fredag 21. desember 2012

Arbeider i desember - atrium

Arbeider i atriet i Fred Olsens gate 1 er tilnærmet ferdig, kun mindre tilpasninger og komplettering gjenstår innvendig. Utvendig gjenstår montering av 2 glassfelt i lastetårn. Disse leveres i første halvdel av januar.

Innvendig atium, komplettering av beslag fra lift:


Innvending atrium, stillas demontert:
Utvendig glassgård:Lastetårn utvendig glassgård; montering av glass i uke 2:

Arbeieder desember - vegger og himling

Innvendige systemskillevegger i glass er nå montert i plan 2, 3 og 4.
Vegger er Deko Fullglassvegger og leverandør er Oslo Bygginnredning AS.

Monteringskinne for glassvegger:Ferdig monterte glassvegger:
Leietaker i plan 3 og 4 har valgt hvite monteringsprofiler og dører mens det for øvrige etasjer vil leveres svarte profiler og dører.Montering av bæresystem for himling er utført i alle etasjer fra plan 2-6.
Vask over himling og lukking av himling med montering av tekniske installasjoner startert i uke 52.

Vertikalt himlingsskjørt mot fasade i plan 5:


Skråhimlinger i gips er montert i plan 7:

Arbeider desember - tepper

Montering av tepper nærmer seg slutten og tepper vil bli lagt i de siste etasjene i løpet av uke 51 og 52.

Tepper i plan 5:


Trappenese for tepper:

Arbeider desember - stålarbeider

Montering av trapper og rekkverk i stål har startet i desember.

Intern trapp mellom plan 3 og 4:Rekkverk rundt intern trapp:Rekkverk ferdig malt rundt intern trapp:Arbeider desember - flislegging

Flislegging av toaletter er godt i gang i Fred Olsens gate 1.
I løpet av desember er toaletter i plan 3, 4, 5, 6 og 7 flislagt.
Det legges flis på gulv og en vegg i hvert toalett.

Flislegging av gulv:Fliser ferdig lagt på gulv og vegg:

tirsdag 20. november 2012

Skifertak

Skråtak mot Fred Olsens gate og Skippergata skal re-etableres med dråpeskifer.
Denne løsningen er avklart i samråd med Byantikvaren og valget er gjort for å tilnærmer seg et utseende likest mulig det opprinnelige bygget fra slutten av 1800-tallet.

Dråpeskifer på tak:


Snøfangere montert på skifertak:


Skifertak:
 

Innvendige arbeider

Innvendige arbeider pågår for fullt og ferdige flater begynner å komme på plass i Fred Olsens gate.

Legging av tepper er godt i gang. Tepper legges nå i plan 3, 4 og 5.
Etter legging dekkes tepper til slik at øvrige innredningsarbeider kan starte.

Teppelegger plan 3:


Ferdige lagte tepper dekket til i plan 3:


Montering av T-profil systemhimling har startet i plan 3.
Oppheng for T-profil systenhimling:


Bæresystem for T-profil systemhimling med plater for tekniske installasjoner montert:

torsdag 8. november 2012

Kranselag

Det er i dag avholdt kranselag i Fred Olsens gate 1.

Dette er en gammel tradisjon for å markere og feire at taket er plass og bygget nå er tett.

Det var grilling av ypperlige hjemmelagte pøler med tilbehør for over 80 glade fagarbeider, konsulenter, arkitekter og funksjonærer.


Vi vil takke byggherren FO1 Invest AS og deres prosjektleder Stor-Oslo Prosjekt AS for en veldig hyggelig markering!!!

Innvendige arbeider uke 45

Det er nå hektisk men veldig effektive dager i Fred Olsens gate 1!!!
Det er mange aktiviteter og arbeidere for flere ulike faggrupper i gang der nede om dagen. Ting kommer raskt på plass og vi nærmer oss ferdige lokaler i de første etasjene.

Maling til ferdig overflate har startet denne uken.
Ferdig malt innvendig fasade med vindussmyg og overgang til tak:


Ferdig malt kontrastfarge i garderobenisje, farge aubergine:


Tepper har blitt levert på plassen denne uken, gulv i flere etasjer er ferdig sparklet og slipt og legging av tepper starter i morgen.
Klart for tepper i plan 3:


Intern høydeforskjeller på etasjene løses med trapper.
Her fra plan 2:


Montering av synlig tekniske utstyr har startet.
Her er radiatorer kommet på plass på fasaden:


Siste innvendige glassfelt mot atriet har kommet på plass:


Inntransport av innvendige glassfelt:


Prinsippskisse som viser ferdig lokaler i plan 2:


fredag 2. november 2012

Malerarbeider og gulvlegger

Maler og gulvlegger har kommet godt i gang i plan 2 til 5.

Vegger sparklet i plan 3 og 4:Fasade med sparklede vindussmyg:


Første strøk maling på vegger plan 2:


Gulv sparklet og slip; klare for legging av tepper plan 3 og 4:


Tekniske installasjoner

Montering av tekniske installasjoner pågår i alle etasjer.

Tekniske installasjoner i hovedføringssonen i korridor:Tekniske føringer i tak:


Teknisk rom i kjeller, fjernvarmesentral: