fredag 21. desember 2012

Arbeider i desember - atrium

Arbeider i atriet i Fred Olsens gate 1 er tilnærmet ferdig, kun mindre tilpasninger og komplettering gjenstår innvendig. Utvendig gjenstår montering av 2 glassfelt i lastetårn. Disse leveres i første halvdel av januar.

Innvendig atium, komplettering av beslag fra lift:


Innvending atrium, stillas demontert:
Utvendig glassgård:Lastetårn utvendig glassgård; montering av glass i uke 2:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar