mandag 27. februar 2012

Rivearbeider - uke 9

Sanering av asbest som så langt er påvist er nå avsluttet.

Rivearbeider pågår nå i plan 2 mot Rådhusgata 1-3:


Riving av dekke over plan 2 har startet mot Fred Olsens gate 3:

torsdag 23. februar 2012

Oversikt rivearbeider

Rivearbeidene er nå nede i mellometasjen mellom plan 2 og 3.
Sikring av eksisterende dekker som skal bevares mot Skippergata:


Sikring av nabobygg:

Uttransport av tegl

Eksisterende bærekonstruksjoner i bygget er i hovedsak oppført i teglstein. Teglstein rives på hver etasje med riveroboter og håndkraft. Uttransport foregår gjennom to gamle heissjakter i bygget ned til bakgården. Fra båkgården kjøres tegl ut til containere på gateplan med Bobcat og videre til godkjent deponi.

Eksisterende bærevegg i tegl revet i plan 3:


Teglstein kommer ut av gammel heissjakt i bakgård:


Store mengder tegl i bakgård klar for uttransport:

Åpning ned til kjeller

Det er nå tatt åpning i gulvet i plan 1 ned til kjeller. Dette for å gi tilkomst for rivemaskiner og får å få rivemasser fra kjeller ut av bygget. Det vil etableres en rampe til gatenivå gjennom en port i fasaden.

Brokk riverobot nede i kjeller:Port i fasade:

fredag 10. februar 2012

Skisse interiør og atrium

Foreløpig skisse som viser en typisk etasje ut mot bakgård:


Foreløpig skisse som viser løsning av glasstak over atrium:

Riverarbeider

Rivearbeider koordineres nå med pågående asbest sanering og på grunn av påvist asbest endres rekkefølgen noe. Rivearbeider i plan 1 og kjeller har startet noe tidligere enn planlagt mens sanering pågår i de øverste etasjene.

Dekke over plan 3 etter asbestsanering; klart for konstruktiv riving:Dekke over plan 3 mot gjenstående fasade mot Skippergata:


Dekke over plan 3 mot gjenstående fasade mot Fred Olsens gate:


Vegger mot atrium som skal rives; vegg i plan 4 er klar for riving:Atrium åpner seg opp etter hvert som vegger rives:

Asbest sanering

Underveis i rivearbeidene er det oppdaget og påvist asbest ut over det som var avdekket i miljøsaneringsrapporten som ble utarbeidet før oppstart av prosjektet.
Asbest som nå saneres befinner seg i hovedsak i eksisterende dekker og ligger som ett ekstra lag isloering innebygget i en dobbel gulvkonstruksjon.

Asbest saners nå etasjevis - hele etasjen sperres av og øvre lag av dekkekonstruksjoner rives for hånd. Asbestisolasjon pakkes og plastes så inn før alle bygningsmaterialer som har vært i kontakt med asbest støvsuges for å fjerne eventuelle rester. Rivemasser og embalert asbest fjernes til deponi. Alt arbeid utføres med full beskyttelsesdrakter og bygget er i stor grad sperret for øvrige arbeider de dagene saneringen pågår. Etter komplett sanering i en etasje starter de vanlig rivearbeidene igjen.

Asbest er nå fjernet i dekke over plan 4 og dekke over plan 3 og det gjenstår 2 etasjer med sanering.

Asbest merking:


Asbest pakket inn og klar for botrtkjøring:


Asbest på vei til godkjent depnoi: