fredag 10. februar 2012

Asbest sanering

Underveis i rivearbeidene er det oppdaget og påvist asbest ut over det som var avdekket i miljøsaneringsrapporten som ble utarbeidet før oppstart av prosjektet.
Asbest som nå saneres befinner seg i hovedsak i eksisterende dekker og ligger som ett ekstra lag isloering innebygget i en dobbel gulvkonstruksjon.

Asbest saners nå etasjevis - hele etasjen sperres av og øvre lag av dekkekonstruksjoner rives for hånd. Asbestisolasjon pakkes og plastes så inn før alle bygningsmaterialer som har vært i kontakt med asbest støvsuges for å fjerne eventuelle rester. Rivemasser og embalert asbest fjernes til deponi. Alt arbeid utføres med full beskyttelsesdrakter og bygget er i stor grad sperret for øvrige arbeider de dagene saneringen pågår. Etter komplett sanering i en etasje starter de vanlig rivearbeidene igjen.

Asbest er nå fjernet i dekke over plan 4 og dekke over plan 3 og det gjenstår 2 etasjer med sanering.

Asbest merking:


Asbest pakket inn og klar for botrtkjøring:


Asbest på vei til godkjent depnoi:

1 kommentar:

  1. Puh det er mye ekstra arbeid.. Men godt å bli kvitt det :)

    SvarSlett