torsdag 23. februar 2012

Uttransport av tegl

Eksisterende bærekonstruksjoner i bygget er i hovedsak oppført i teglstein. Teglstein rives på hver etasje med riveroboter og håndkraft. Uttransport foregår gjennom to gamle heissjakter i bygget ned til bakgården. Fra båkgården kjøres tegl ut til containere på gateplan med Bobcat og videre til godkjent deponi.

Eksisterende bærevegg i tegl revet i plan 3:


Teglstein kommer ut av gammel heissjakt i bakgård:


Store mengder tegl i bakgård klar for uttransport:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar