tirsdag 24. januar 2012

Rivearbeider - uke 4

Rivearbeider som pågår denne uken er riving av vegger og dekker i plan 5.
Det gjenstår også å løfte ut noe gjenstående stålbjelker fra dekket over plan 5.
Vinteren har også kommet for fullt til Oslo og dette gir litt ekstra utfordringer for rivearbeidene.

Kong Vinter har meldt sin ankomst:


Eksisterende konstruksjoner mot Skippergata dekkes til mot snø:


Siste stålbjelker over plan 5 venter på uttransport, mot Rådhusgata 1-3:


Sett fra plan 5:


Topp av trappesjakt er revet i plan 5:


Siste rester av vegger mot atrium i plan 5 som skal rives:


Stempling i plan 4 for sikring under rivearbeider:


Atriumet åpner seg opp etter hvert som dekker og vegger rives:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar