fredag 23. desember 2011

Refundamentering - ferdigstilt

Refundamenteringen av bygget ble ferdigstilt på onsdag.
Arbeidene har gått veldig bra og samarbeidet med Jetgrunn har fungert meget godt.

Produksjonsapparatet deres ble demontert og riggplassen ryddet opp i går.
Noe opprydding av slam etter boringen gjenstår og vil bli utført etter jul.

42 av 42 peler ferdig satt:


Nedrigging Jetgrunn:Opprydding slam i kjeller gjenstår:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar