onsdag 19. oktober 2011

Refundamentering jetpel

Jetgrunn har nå startet sin refundamentering av bygget med jetpel.
Arbeidsoperasjonene for jetpel er følgende:
  • Boring av pilot hull (ø100) til fjell
  • Borrigg er plassert i plan 1 (se bilde i tidligere innlegg)
  • Utspyling av eksisterende masser med vann under høyt trykk i en diameter på ca 2,0 meter
  • Overskuddsmasser samles opp i kjeller før det pumpes ut og kjøres til godkjent deponi
  • Ved opptrekk av bor pumpes det så ute en blanding av vann og industrisement med en sirkulær bevegelse
  • Etter fullført herdeprossess er det nå etablert en sirkulær betongpel til fjell med ø ca 2,0 meter (avhengig av trykk som benyttes og belastning som skal bæres)
  • Det monteres ved behov en forankringsbolt til fjell sentrisk i betongpel
Nærmere beskrivelse av utførelse finnes på www.jetgrunn.no

Container for oppsamling av overskuddsmasse:


Overskuddsmasse vann/sement samles opp rundt pilothull i kjeller og pumpes ut til container:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar