tirsdag 1. november 2011

Uttransport av masser - trevirke

Uttransport av rivemasser fra de ulike etasjene pågår via den eksisterende bakgården.
En og en fraksjon transporteres ned i bakgården, så videre til containere ute på gaten for så å bli kjørt på godkjent deponi.

Sortert trevirke i bakgården:


Sortert trevirke i container på gaten:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar