fredag 11. november 2011

Rivearbeider - fremdrift

Rivearbeider pågår nå for fullt i hele bygget.
Det er fortsatt i hovedsak innvending rensk av innredning og overflater som pågår i tillegg til utkjøring av rivemasser.
Utkjøring av EE-avfall til godkjent deponi:


I plan 6 har demontering av eksisterende takkonstruksjon startet:


Det er påvist mindre mengder med asbest i bygget.
Dette er merket og blir sanert i hht gjeldene forskrifter og levert på godkjent deponi.
Rørisolasjon merket med asbest før sanering:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar