torsdag 24. januar 2013

Terrazzo plan 1

I atriet plan 1 og inngangsparti mot begge fasader skal det legges nytt terrazzo belegg.
Terrazzo legges i felter på 2x2 meter markert med aluminiumslister.
Etter utstøpning av felter slipes terrazzo til ønsket overflate oppnås.
Arbeidet er nå godt i gang og halve atriet er ferdig utstøpt og slipt.
 
Felter markert før utstøping av terrazzo:
 
 
Utstøping av terrazzo:
 
 
 
Ferdig slipt terrazzo mot parkett:
 
 
 
 
 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar